Γενικές πληροφορίες


ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας:

Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ
Εκδόσεις ΔΑΡΔΑΝΟΣ/GUTENBERG
Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ
Εκδόσεις UNIVERSITY PRESS

Τίτλος Συνεδρίου:

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής
Εταιρείας (ΕΛΨΕ): «Επαναπροσδιορισμός στο Άτομο, στην Οικογένεια και στην Ομάδα: Ο ρόλος της Κλινικής
Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας»

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου:

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου:

4 – 6 Μαρτίου 2016

Τελετή Έναρξης Συνεδρίου:

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 19:00

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή εργασιών: 1 Αυγούστου-19 Νοεμβρίου 2015
ΝΕΑ ημερομηνία ανακοίνωσης αποδοχής ή απόρριψης εργασιών: 22 Δεκεμβρίου 2015
Έγκαιρη εγγραφή: 15 Σεπτεμβρίου 2015-10 Ιανουαρίου 2016

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

-παρακολούθηση των εργασιών
-συνεδριακό υλικό
-εναρκτήρια τελετή και δεξίωση υποδοχής
-διαλείμματα καφέ
-βεβαίωση συμμετοχής

Είδη παρουσίασης:

-ελεύθερες ανακοινώσεις

-αναρτημένες ανακοινώσεις
Οδηγίες για την προετοιμασία και παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (poster)
1. Για κάθε Αναρτημένη Ανακοίνωση (ΑΑ) θα πρέπει να ετοιμασθεί από τους εισηγητές, μια οπτική απεικόνιση (αφίσα/πόστερ) διαστάσεων που δεν θα ξεπερνούν τις 1.00μ. ύψος x 80μ. πλάτος, η οποία θα αναρτηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των εγκαταστάσεων πραγματοποίησης του συνεδρίου.
2. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ιδανικές για την παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, φωτογραφιών κτλ. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται ο περιορισμός του κειμένου στα άκρως απαραίτητα.
3. Για την προετοιμασία του πόστερ προτείνονται τα ακόλουθα:
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι με έντονους χαρακτήρες μεγέθους μεγαλύτερου του 30.
• Να αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων, οι φορείς στους οποίους εργάζονται και στοιχεία επικοινωνίας με τουλάχιστον έναν συγγραφέα.
• Οι χαρακτήρες να είναι ευανάγνωστοι (προτείνεται μέγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 24 στο κύριο σώμα της ανακοίνωσης).
• Οι πληροφορίες που παρατίθενται να είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του αναγνώστη σε αυτές (η αξιοποίηση δεικτών οποιουδήποτε τύπου θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη προς αυτήν την κατεύθυνση).
4. Η Αναρτημένη Ανακοίνωση προσφέρει τη δυνατότητα στους συγγραφείς της να έχουν μια εκτενή και προσωπική επικοινωνία/συζήτηση με όποιον ενδιαφέρεται για τη μελέτη του. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συγγραφείς των αναρτημένων ανακοινώσεων να βρίσκονται στο χώρο των αναρτημένων εργασιών τουλάχιστον την ώρα και μέρα που θα οριστούν για αυτόν τον σκοπό.
5. Οι συγγραφείς των ΑΑ είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση και την απομάκρυνση των εργασιών τους. Οι ΑΑ θα πρέπει να αναρτηθούν στο χώρο που έχει οριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για την οποία θα έχουν προγραμματιστεί και θα πρέπει να απομακρυνθούν το αργότερο με τη λήξη των εργασιών της ημέρας.

-συμπόσια

-εργαστήρια

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:

www.clinconf2016.gr

Γραφείο Διοργάνωσης:

Ibis El Greco Α.Ε.
Τμήμα Διοργάνωσης Συνεδρίων
Μετεώρων 10, 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Λεβέντη Μαρία
E-mail: clinconf2016@ibiselgreco.gr
Τηλ. (0030) 2810.301711
Fax (0030) 2810.301689