Περιλήψεις

Η περίοδος υποβολής περιλήψεων ολοκληρώθηκε στις 19/11/2015

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης
Παράκληση το κείμενό σας να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις και να χρησιμοποιήσετε πεζά γράμματα για τον τίτλο και το περιεχόμενο της εργασίας σας. Μπορείτε να υποβάλλετε προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις, εργαστήρια και συμπόσια.
Για να υποβάλετε τις εργασίες σας θα πρέπει πρώτα να γίνετε μέλος του συγκεκριμένου συνεδρίου, πατώντας στο «Γίνετε μέλος», που βρίσκεται στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας μας για ηλεκτρονικές υποβολές περιλήψεων. Ο κωδικός σας (password) για να μπορείτε να συνδεθείτε ως μέλη, θα σας αποσταλεί αυτόματα στο email που δώσατε. Παράκληση να θυμάστε ακριβώς ποιο email χρησιμοποιήσατε για να γίνετε μέλος του συνεδρίου. Με το email σας και τον κωδικό σας θα μπορείτε να συνδέεστε κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε, αντικαταστήσετε ή αποσύρετε κάποια υποβολή σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υποβολές σας μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής των εργασιών.
Για να διαχειριστείτε τις υποβολές σας, θα πρέπει κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου να συνδέεστε και κατόπιν να μπαίνετε στη σελίδα «Το προφίλ μου». Για να υποβάλετε την/τις εργασία/-ες σας, μπείτε στο προφίλ σας, στη σελίδα «Εργασίες» και ακολουθήστε απλώς τα βήματα του online συστήματος. Για τις Προφορικές Ανακοινώσεις, Αναρτημένες Ανακοινώσεις και τα Εργαστήρια, μια και αποτελούνται από μία εργασία μόνο, αρκεί να υποβάλετε την μία αυτή εργασία. Εάν θέλετε να υποβάλετε Συμπόσιο, θα ακολουθήσετε κανονικά τα βήματα και αφού υποβάλετε την γενική περίληψη του συμποσίου, θα πρέπει να μπείτε στο προφίλ σας, στις εργασίες σας, στο συγκεκριμένο συνέδριο και από εκεί να προχωρήσετε σε «Προσθήκη Επιμέρους Εργασίας» στο συγκεκριμένο συμπόσιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να υποβάλετε ένα συμπόσιο και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής, να προσθέσετε τις παρουσιάσεις που το απαρτίζουν.
Μετά από κάθε υποβολή θα λαμβάνετε ένα e-mail επιβεβαίωσης υποβολής, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η υποβολή ολοκληρώθηκε κανονικά. Θα μπορείτε βέβαια και να μπείτε στο «προφίλ» σας για να επιβεβαιώσετε ότι η υποβολή σας βρίσκεται κάτω από το όνομά σας. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει πάντοτε να ορίζετε κάποιον από την ομάδα σας ως ομιλητή και ότι, εφόσον η υποβολή σας γίνει δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή, είναι απαραίτητο έστω ένας από τους συγγραφείς/ομιλητές της εργασίας να κανονίσει τη συμμετοχή του στο συνέδριο και την εξόφληση αυτής εγκαίρως.
Επισήμανση: Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 Προφορικές/Αναρτημένες Ανακοινώσεις με την ιδιότητα του πρώτου συγγραφέα.
Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 01/08/2015
Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 19/11/2015
Νέα ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: μέχρι 22/12/2015
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν:
-Προφορικές Ανακοινώσεις
-Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)
-Συμπόσια
-Εργαστήρια
Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 Προφορικές/Αναρτημένες Ανακοινώσεις με την ιδιότητα του πρώτου συγγραφέα.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
• Ψυχική υγεία και ΜΜΕ
• Ψυχική Υγεία και οικογένεια
• Α’βάθμια φροντίδα υγείας και ψυχολογία της υγείας
• Διαχείριση κρίσεων στο άτομο, το ζεύγος, την οικογένεια
2. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις – Πολιτικές Υγείας στην κοινότητα
• Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και χρόνιο στρες
• Διαχείριση κρίσεων στην κοινότητα και στους Οργανισμούς
• Γήρανση στην κοινότητα
• Ηθική στην κοινότητα
3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις
• Οι διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις στο άτομο, σην οικογένεια, στο ζευγάρι
• e-Θεραπεία στο άτομο και την οικογένεια, το ζευγάρι
4. Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μελέτη του ατόμου, του ζεύγους, της οικογένειας, της κοινότητας
5. Οικογένεια και διαφορετικότητα
• Οικογένεια και διαζύγιο
• Οικογένεια και υιοθεσία
• Μονογονική, ανασυσταμένη, ομόφυλη οικογένεια
• Οικογένεια και μετανάστευση (ρατσισμός, βία)
• Οικογένεια και παιδί με ειδικές ανάγκες
• Οικογένεια και παιδί με χρόνια ασθένεια (διαβήτης, ιδιοπαθείς ασθένειες, αυτοάνοσες ασθένειες, ψυχικές ασθένειες, νεοπλασίες κ.λπ.)
• Η δυσλειτουργική Οικογένεια
• Γονείς και προωρότητα
• Γονείς και ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (δανεικά ωάρια, δότης σπέρματος κ.λπ.)
• Οικογένεια και εξαρτήσεις
Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή εργασιών:
Λεβέντη Μαρία – Ibis El Greco Α.Ε. – Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810/301711, Fax: 2810/301689, 301683
Email: clinconf2016@ibiselgreco.gr