Οργάνωση

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: 
 • Αν. Τσαμπαρλή
Μέλη:
 • Ι. Θεοτοκά
 • Λ. Κανελλοπούλου
 • Γ. Κουλιεράκης
 • Αλ. Πάλλη
 • Ντ. Χαρίλα
 • Α. Χριστοπούλου

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:
 • Α. Καλαντζή – Αζίζι
Μέλη:
 • Φ. Αναγνωστόπουλος
 • Ε. Αυδή
 • Α. Γενά
 • Ε. Γεωργάκα
 • Θ. Γιοβαζολιάς
 • Μ. Ζαφειροπούλου
 • Ε. Κάκουρος
 • Θ. Καλπάκογλου
 • Β. Καραδήμας
 • Μ. Καρεκλά
 • Γ. Κλεφτάρας
 • Η. Κουρκούτας
 • Γκ. Λιαμάκη
 • Κ. Μανιαδάκη
 • Ρ. Μέλλον
 • Ι. Μπίμπου
 • Β. Μπρουσκέλη
 • Γ. Παναγιώτου
 • Δ. Παπαδάτου
 • Β. Παπαδιώτη
 • Τ. Πασχάλη
 • Β. Πομίνι
 • Γ. Ποταμιάνος
 • Κ. Ρότσικα
 • Π. Ρούσση
 • Β. Σιαφάκα
 • Τ. Σταλίκας
 • Σ. Τριλίβα
 • Ε. Χάϊντς
 • Π. Χατήρα

Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή

 • Άννα Ποταμιάνου
 • Άννα Κοκκέβη