Επικοινωνία

Για Υποβολή Περιλήψεων – Εγγραφή – Γενικές Πληροφορίες:

ibiselgreco 3color logo

Ibis El Greco Α.Ε.
Μετεώρων 10, 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Λεβέντη Μαρία
Τηλ.: +30 2810 301711, 301712
Fax: +30 2810 301689, 2810 330407
E-mail: clinconf2016@ibiselgreco.gr
Website: www.ibiselgreco.com