Εγγραφή

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στο συνέδριο από εδώ.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής εγγραφής στο συνέδριο θα είναι διαθέσιμη μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.

Μετά από την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να γίνουν εγγραφές πλέον κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στη γραμματεία.


Κατηγορία
Έγκαιρη εγγραφή
(από 15-9-2015 έως 10-01-2016)
Μη έγκαιρη εγγραφή
(από 11-01-2016)
Μέλη ΕΛ.Ψ.Ε. 55 ευρώ 65 ευρώ
Επαγγελματίες – Μη μέλη ΕΛ.Ψ.Ε. 75 ευρώ 85 ευρώ
Φοιτητές 25 ευρώ 35 ευρώ
Το παραπάνω κόστος ισχύει για τους συνέδρους που θα παρουσιάσουν εργασία, καθώς και για τους απλούς συμμετέχοντες (χωρίς εργασία).
Κάθε σύνεδρος δικαιούται να παρουσιάσει έως δύο εργασίες.
Για να γίνει δεκτή η παρουσίαση μίας εργασίας και να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα και στο Βιβλίο Περιλήψεων είναι υποχρεωτική η
πληρωμή της εγγραφής έως τις 10.01.2016,
ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων.
Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Συνεδριακό υλικό (τσάντα, πρόγραμμα, πληροφοριακό υλικό)
  • Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
  • Διαλείμματα καφέ
  • Βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης
Πληρωμή μέσω κατάθεσης

Παρακαλώ σημειώστε τα στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού για να κάνετε την κατάθεση σας.
Σημειώστε ότι η εγγραφή σας στο συνέδριο δεν θεωρείται έγκυρη έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας.

Τράπεζα: PIRAEUS BANK
Swift Code: PIRBGRAA
Iban: GR46 0172 7510 0057 5103 6150 631
Κάτοχος: IBIS EL GRECO A.Ε
Αιτιολογία: CLINCONF2016 – Ονοματεπώνυμο Σύνεδρου
Ποσό κατάθεσης: Δικαίωμα συμμετοχής + έξοδα τραπέζης

Τέλη ακύρωσης:
 Έως 10/01/2016:
 Επιστροφή 100%
 Από 11/01/2016 έως και 31/01/2016:
 Επιστροφή 50%
 Από 01/02/2016:
 Επιστροφή 0%